Reklamation

Här kan du se vad som gäller för reklamationer och ladda ner de dokument som du behöver fylla i för att göra en reklamation. Kontakta gärna oss om det är något du funderar över.

   Reklamationsformulär (Ladda ner till datorn och fyll i eller använd i Internet Explorer)

  Ansvar vid reklamationsanmälan

  Planglas 2009

  Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas 

域名售卖